Selecteer een pagina

Voorbeelden uit de
basisschool

De opbrengsten van de academische werkplaats zelfgestuurd leren voor onderwijsprofessionals hebben op verschillende manieren doorgewerkt op verdere ontwerpen voor de basisschool. Dit gebeurde onder andere in het kader van de Academische Werkplaats  ‘Schrijven kun je leren’ (2018-2020).

3-zelfsturing - 3-3-03-stappenplanZoals bij het onderdeel ‘Doorwerking in het curriculum’ genoemd wordt, heeft een minor-student  een stappenplan voor leerkrachten en leerlingen bij zelfregulerend samenvattingen schrijven ontworpen.  Zij deed dit in het kader van haar minor (schooljaar 2018-2019) die verbonden was aan de Academische Werkplaats ‘Schrijven kun je leren’.  De student maakte een koppeling naar zelfregulatie. Het stappenplan is vooral bedoeld om de leerlingen uit groep 8 meer zelfvertrouwen te geven om de middelbare school prettig en goed te doorlopen en tot een grotere zelfredzaamheid te komen.

Leerlingen wisten niet wat de eerste stap was, hoe ze moesten beginnen: Juf wat moet ik doen? En ik had daar eigenlijk ook meteen een antwoord op terwijl dat eigenlijk niet zo hoort te gaan.

Tevens zijn in deze werkplaats gedurende de schooljaren 2018-2020 diverse materialen ontworpen waarin naast de schrijfaspecten ook de zelfregulatie-aspecten duidelijk zichtbaar terugkomen:

  • Een leerlijn schriftelijk formuleren voor de groepen 4 tot en met 8;
  • Een achttal korte oefenactiviteiten met handleiding voor alle basisschoolgroepen;

 

  • Een digitale schrijfomgeving waarin ook voorbeeldfilmpjes van peers zijn opgenomen met tips voorafgaand, tijdens en na het schrijven. Hierin worden ook diverse feedbackmogelijkheden zichtbaar;
  • Transferactiviteiten om het geleerde toe te kunnen passen buiten de taalles;
  • Een training  voor leerkrachten.

Uiteindelijk maak je de leerlingen toch meer eigenaar van hun eigen product en dat is een heel mooi resultaat.

3-zelfsturing - 3-3-07-formulier

Daarnaast heeft er In oktober en november 2019 een aantal observaties plaatsgevonden van leerkrachten die met het materiaal werkten. In het observatieformulier zijn naast de taalaspecten ook de zelfregulerende onderdelen zichtbaar.