Selecteer een pagina

Masterclass zelfgestuurd
leren voor onderwijsprofessionals

Via www.awonderwijs.nl kunt u een kijkje nemen bij onze masterclass. Deze vond plaats in het studiejaar 2017/2018 in de periode van maandag 23 oktober tot en met vrijdag 17 november. De masterclass bestond uit het (zelfgestuurd) doorlopen van opdrachten en het op afstand volgen van twee live-sessies waarbij deelnemers via de chat vragen konden stellen aan de experts. Doordat we opnames hebben gemaakt van de live-sessies, kunt u ook nu de masterclass nog bekijken en, waar gewenst, de opdrachten doorlopen. Deze laatste worden niet meer beoordeeld. 

Zelfgestuurd kunnen leren is belangrijk in onze snel veranderende kennissamenleving. Leraren worden daarom aangemoedigd zelfgestuurd leren in hun onderwijs in te bouwen. Dit is echter nog niet zo eenvoudig. In deze masterclass bieden we hiervoor handreikingen door theoretische bevindingen te combineren met praktische doorkijkjes. De masterclass is bedoeld voor belangstellenden die zich verder willen verdiepen in de thematiek van zelfgestuurd leren. In de masterclass richten we ons vooral op het primair onderwijs.

Live sessie 1 van de masterclass is uitgezonden op 31 oktober 2017 en richt zich op het WAT en WAAROM (blok 1) en het HOE van zelfgestuurd leren (blok 2).

In de tweede live sessie van 3 november 2017 komen de INTEGRATIE en VERDUURZAMING (blok 3) en het MONITOREN van zelfgestuurd leren (blok 4) aan bod. Ieder blok bestaat uit respectievelijk 10 minuten theorie gepresenteerd door inhoudelijk expert Dr. Emmy Vrieling-Teunter (Open Universiteit), 10 minuten praktijk door praktijkexperts van Iselinge Hogeschool (Drs. Nancy van Maanen en Eric Besselink, MSc) en 10 minuten interactie met het publiek (chat). De masterclass wordt geleid door Prof. Dr. Saskia Brand-Gruwel (Open Universiteit). Bij de voorbereiding was tevens Ester Alake vanuit Iselinge Hogeschool betrokken.

We wensen u veel kijkplezier!

3-zelfsturing - 3-5-04-emmy-rond

Emmy Vrieling-Teunter
Open Universiteit

3-zelfsturing - 3-5-07-saskia-150x150-1

Saskia Brand-Gruwel
Open Universiteit

3-zelfsturing - 3-5-06-nancy-rond

Nancy van Maanen,
Iselinge Hogeschool

3-zelfsturing - 3-5-08-eric-150x150-1

Erik Besselink
Iselinge Hogeschool

3-zelfsturing - 3-5-05-ester-rond

Ester Alake,
Iselinge Hogeschool