Selecteer een pagina

Inspiratiebronnen

3-zelfsturing - 3-7-02-21eeuwseIn deze map vindt u bronnen op het gebied van zelfgestuurd leren die u wellicht inspireren voor uw eigen onderwijspraktijk. De brochure omtrent 21e-eeuwse vaardigheden laat zien dat zelfgestuurd leren een belangrijke vaardigheid is in deze kennismaatschappij.

3-zelfsturing - 3-7-03-zelfgestuurdHet artikel getiteld ‘zelfgestuurd leren kun je niet zelfgestuurd leren’ beschrijft een model met belangrijke principes voor het bevorderen van zelfsturing bij studenten. Dat dit niet vanzelf gaat en dat student sturing stapje voor stapje opgebouwd moet worden, wordt in dit artikel duidelijk. 

3-zelfsturing - 3-7-04-reflectieHet artikel omtrent actie- en betekenisgerichte reflectie beschrijft hoe het stellen van de juiste vragen aan studenten bij zelfgestuurd leren kan leiden tot verdieping van intervisiegesprekken. Het artikel geeft ook weer hoe we de sturing van dergelijke gesprekken geleidelijk bij de student neer kunnen leggen.

3-zelfsturing - 3-7-05-begeleidingHet artikel over de begeleiding van studenten in de emulatiefase zoomt in op de oefenfase binnen zelfgestuurd leren. Dit betreft een belangrijke fase aangezien studenten in deze fase belangrijke vaardigheden oefenen met assistentie van een expert.

3-zelfsturing - 3-7-06-lat-ballenEen vijfde artikel (‘de lat en alle ballen hoog houden’) geeft tips om deeltijdstudenten aan de pabo zo te begeleiden bij het (zelfgestuurde) leerproces dat hun kans op studiesucces toeneemt.