Selecteer een pagina

Laatste
ontwikkelingen

Start nieuwe academische werkplaats

Vanaf september 2018 start een nieuwe academische werkplaats rond schrijven. Voor een deel met bekende scholen, maar ook met nieuwe gezichten! In deze werkplaats zullen we twee jaar onderzoek doen naar de manier waarop we leerlingen beter schriftelijk kunnen leren formuleren. Leerlingen schrijven ook buiten de taalles: ze maken opdrachten bij aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, ze maken onderzoeksverslagen en werkstukken.
Een veel gehoorde klacht is dat kinderen vaak niet verder komen dan ‘overschrijven’ en dat hun zinnen zo eenvoudig blijven. Hoe kunnen we stimuleren dat leerlingen betere en rijkere zinnen leren schrijven?

In Amerika is daar veelbelovend onderzoek naar gedaan: in het project Writing Revolution wordt heel systematisch gewerkt aan het beter leren formuleren. Activiteiten die niet zozeer tijdens de taalles uitgevoerd worden, maar vooral activiteiten die tijdens de zaakvaklessen worden gedaan. Kinderen krijgen steeds verwerkingsopdrachten die het mogelijk maken dat kinderen in ‘samengestelde’ zinnen leren schrijven. En dat leren schrijven in samengestelde zinnen draagt ook enorm bij aan het leggen van denkrelaties. Dat is niet vreemd: woorden als ‘omdat’, ‘tenzij’, ‘vanwege’, om er maar een paar te noemen, brengen altijd een spannende relatie tussen twee zinnen waarin iets wordt beweerd. In de Correspondent is dit jaar aandacht besteed aan dit Amerikaanse onderzoek. Wilt u een eerste idee, lees dan dit artikel.

Wat betekent dat voor ons? 
Wij gaan ons verdiepen in dit onderzoek en proberen daarna materialen te ontwikkelen en te testen voor de Nederlandse onderwijssituatie. En we zullen daarbij ook steeds blijven stimuleren dat leerlingen zoveel mogelijk hun schrijfproces zelf kunnen sturen.

Interesse? 
Er is nog plaats in onze academische werkplaats. Wilt u onze groep versterken? Neem dan contact op (eric.besselink@iselinge.nl). Heeft u wel interesse, maar bent u niet in staat om actief deel uit te maken van de academische werkplaats? We ontwikkelen steeds materialen die getest moeten worden. Misschien bent u wel in de gelegenheid om ons te helpen met het verzamelen van ervaringsgegevens uit de praktijk? Neem ook dan gerust contact met ons op.

H2 - 2-1-ericbesselink.jpg

Eric Besselink