Selecteer een pagina

Masterclass Schrijven Kun je Leren

Masterclass Schrijven Kun je Leren

Samen met de Open Universiteit organiseert Iselinge Hogeschool en het Partnerschap Opleiden in de School Oost-Gelderland in november de masterclass Schrijven Kun je Leren. Voor deze masterclass gelden geen ingangseisen. Affiniteit met en belangstelling voor schrijfonderwijs in de context van het primair onderwijs is gewenst. De studielast betreft 28 uur in een tijdsperiode van 4 weken. U kunt zich voor deze masterclass aanmelden vanaf maandag 17 september 2018 tot en met vrijdag 26 oktober 2018. De masterclass vindt plaats tussen maandag 29 oktober en vrijdag 23 november 2018. De masterclass is bedoeld voor leerkrachten primair onderwijs, pabostudenten, pabodocenten en masterstudenten onderwijswetenschappen die zich verder willen verdiepen in de thematiek van schrijfdidactiek en met name de waarde van ontwikkelingsgericht feedback geven en beoordelen.

Masterclass Schrijven: ontwikkelingsgericht feedback geven en beoordelen op en van teksten

Waar gaat de masterclass over?

In het onderwijs schrijven leerlingen allerhande teksten: ze schrijven verhalen, betogen, instructies en verslagen. Om tot goede schrijfresultaten te komen is een procesgerichte instructie natuurlijk van groot belang. Op welke manier kunnen we leerlingen tijdens het schrijfproces zinvolle feedback geven? En kunnen leerlingen elkaar feedback (leren) geven? Ook na het schrijven kunnen leerkrachten door ontwikkelingsgericht feedback een impuls geven aan de schrijfontwikkeling van leerlingen.
Zelfs het beoordelen van teksten kan op een ontwikkelingsgerichte manier. Bij het geven van ontwikkelingsgerichte feedback en beoordelingen, gaat de leraar na welke interventie passend is bij deze leerling en deze unieke tekst. In deze masterclass verdiep je je in ontwikkelingsgericht feedback geven en ontwikkelingsgericht beoordelen en krijg je praktische handreikingen om hieraan vorm te geven.

De masterclass bestaat uit het uitvoeren van opdrachten (zoals het lezen van artikelen, ontwerpen van interventies voor de onderwijspraktijk of het ervaren van nieuwe vormen van beoordelen) en het op afstand volgen van twee sessies. In deze sessies gaan experts uit de wetenschap, de lerarenopleiding en leerkrachten uit de praktijk van het primair onderwijs in op het thema. U kunt via de chat vragen stellen. We richten ons op vraagstukken als:

  • Wat is feedback?
  • Wanneer is feedback effectief en welke valkuilen zijn er?
  • Hoe kan het geven van feedback vorm krijgen in het schrijfonderwijs?
  • Wanneer heeft peerfeedback meerwaarde?
  • Welke beoordelingssystematieken zijn er voor het beoordelen van teksten en welke voor- en nadelen hebben ze?
  • Wat wordt verstaan onder formatief en summatief beoordelen?
  • Wat is de betekenis van paarsgewijs beoordelen en het werken met schaalbeoordelingen voor de praktijk van het schrijfonderwijs?

De kosten voor deelname aan het begeleide traject betreffen €125,- . Bij goed gevolg mondt het doorlopen van de masterclass uit in een certificaat.
Bij het gratis aangeboden traject kunt wel de materialen inzien, en de sessies op beeld volgen, maar geen opdrachten insturen of begeleiding krijgen. U ontvangt dan geen certificaat. U kunt zich vanaf 17 september aanmelden voor de masterclass op www.ou.nl.
Klik op die pagina rechtsbovenaan op “mijnOU” en klik op ‘Registreren’.
Klik vervolgens achter “Ik ben nieuw bij de Open Universiteit” op de rode knop “Registreren”. U registreert zich als belangstellende en volgt de verdere instructies op. Bevestig uw account via het emailbericht dat u ontvangt op het opgegeven emailadres.
Zodra uw account is aangemaakt en bevestigd, dient u zich voor de gewenste Masterclass aan te melden.
Ga voor aanmelding bij de Masterclass naar de website van de OU, klik op “mijnOU”, log in en kies onder het menu Onderwijs voor “studieaanbod”.
Vink onder ‘Studievorm’ de optie “Korte Studies” aan. U ziet nu een lijst met producten.
Kies in die lijst de betreffende Masterclass en meld u aan voor die Masterclass (hier dienen mogelijk nog extra gegevens ingevuld te worden, en een keuze gemaakt worden voor een betaalde of gratis variant van de Masterclass.)
Wanneer u aangemeld bent voor de Masterclass, dan gaat u naar de digitale leeromgeving youlearn.ou.nl en logt u in met uw account. Vervolgens ziet u de Masterclass op uw dashboard klaarstaan.
Wanneer u op de “tegel” klikt komt u in de Masterclass terecht en kunt u aan de slag.

De masterclass wordt verzorgd door (van links naar rechts):

Eric Besselink MSc: inhoudelijk expert (Iselinge Hogeschool)
Eline Seinhorst MSc: inhoudelijk expert (Basisschool De Oersprong Ulft)
Dirk Jansen: praktijkexpert (Christoffelschool Gendringen)
Joke de Vries: praktijkexpert (OBS ’t Montferland, ‘s Heerenberg)
Dr. Monica Koster: inhoudelijk expert.  
Dr. Renske Bouwer: inhoudelijk expert

H2 - 2-1-ericbesselink.jpg  H2 - 2-2-elineseinhorst.jpg  H2 - 2-3-dirkjansen.jpg    H2 - 2-5-monicakoster.jpg  H2 - 2-6-renskebouwer.jpg

Eric Besselink en Eline Seinhorst, Dirk Jansen en Joke de Vries nemen deel aan het leernetwerk Schrijven Kun je Leren waarin leerkrachten, docenten, onderzoekers en studenten van Iselinge Hogeschool praktijkgericht ontwerponderzoek doen naar de verbetering van de schrijfdidactiek.
Het netwerk is te volgen op de website van awonderwijs.
Op deze site vindt u ook relevante praktijkmaterialen.

Dr. Monica Koster en Dr. Renske Bouwer promoveerden aan de Universiteit Utrecht in 2016 met hun proefschrift Bringing Writing Research into the Classroom. Samen ontwikkelden ze de schrijfmethode Tekster.
Dr. Renske Bouwer is werkzaam op de Vrije Universiteit in Amsterdam en doet onderzoek naar effectief schrijfonderwijs.
Dr. Monica Koster is zelfstandig onderzoekster en uitgever van de schrijfmethode Tekster.